Doanh nghiệp cần thêm chính sách hỗ trợ từ Nhà nước (Phần 1)

Về việc ban hành và thực hiện Nghị quyết số 35/NQ – CP, ban hành ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển củadoanh nghiệp (DN) đến năm 2020 (gọi tắt là Nghị quyết 35) đã có những tác động tích cực sau một năm triển khai.

Để đẩy mạnh các giải pháp triển khai cho Nghị quyết 35, nhiều đại diện DN, hiệp hội đã cho biết, cần có chính sách hỗ trợ thiết thực hơn về vốn, chính sách thuế cho DN vừa và nhỏ; đồng thời sớm thông qua bộ Luật Hỗ trợ DN vừa và nhỏ, Luật Công nghiệp hỗ trợ…

 

Có nhiều chuyển biến tích cực  

Theo đánh giá chung của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), số DN thành lập mới trong năm 2016 đã đạt kỷ lục với trên 110.000 DN và với tổng số vốn đăng ký hơn 891.000 tỷ đồng. Riêng tổng số DN đã thành lập mới của 7 tỉnh, thành phố phía Nam trong năm 2016 là 47.799 DN với tổng số vốn đăng ký là 371.543 tỷ đồng, chiếm đến 43,41% về số lượng DN và 41,69 % về số vốn đăng ký so với trong cả nước.

 

Ông Trần Ngọc Liêm, Phó Giám đốc của VCCI, Chi nhánh TP.HCM đã cho biết sự khởi sắc này là một trong những dẫn chứng cụ thể thực tế nhất cho thấy hiệu quả và tác động tích cực của công cuộc cải cách đổi mới môi trường kinh doanh nói chung, cải cách đăng ký kinh doanh nói riêng đối với sự phát triển của cả cộng đồng DN theo tinh thần của Nghị quyết 35.

 

Tuy nhiên đó, theo đánh giá của VCCI về việc triển khai các giải pháp và hoạt động hỗ trợ cho DN theo tinh thần Nghị quyết 35 vẫn đang còn nhiều hạn chế như chỉ một số địa phương thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho các DN; còn nhiều địa phương khác chủ yếu giao chocác  Sở Kế hoạch và Đầu tư, thiếu sự phối hợp đồng bộ từ các sở, ban ngành có liên quan. Vai trò của nhiều hiệp hội vẫn đang mờ nhạt, chưa đủ năng lực chuyên môn để có thể hỗ trợ DN giải quyết vướng mắc liên quan đến những thủ tục hành chính… Nhìn chung, Nghị quyết 35 thể hiện quyết tâm cao của phía Chính phủ, nhưng công tác cải cách thủ tục hành chính của hệ thống quản lý của các sở ban ngành chưa có bước chuyển mình đáng kể như kỳ vọng.

 

Bài này đã được đăng trong Kỹ thuật cơ khí. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *