Bền hóa các kết cấu – Phần 1

Các phương pháp bền hóa được xây dựng trên cơ sở sáng tạo trong kết cấu có các ứng suất ngược dấu với ứng suất hoạt động (các kết cấu dự ứng lực).

Bền hóa đàn hồi

Khi bền hóa đàn hồi, người ta tạo ra những biến dạng đối nghịch với các biến dạng khi đặt tải hoạt động. Việc sản xuất các dầm dự ứng đã trở nên thành thạo. Trong bản đối nghịch với sự tác động của tải trọng người ta cán lăn những dây kim loại bền cao đã được tạo các dự ứng lực cơ khí hoặc dự ứng lực nhiệt. Những dầm như vậy có thể cắt thành các đoạn dài tùy ý mà không cần khử ứng lực.

Có loại bền hóa đàn hồi khác, đó là gia cố các thùng chứa làm bằng hợp kim nhẹ bằng cách quấn dây thép thành một dãy hoặc vào dãy. Khi quấn, trên thành thùng xuất hiện các ứng suất nén được khấu trừ từ các ứng suất kéo đã xuất hiện do tác động của áp lực bên trong, làm giảm đáng kể các ứng suất sau cùng trong thành thùng. Các ứng suất kéo trong dây khi có áp lực bên trong sẽ tăng nhanh.

Biến thể của sự bền hóa đàn hồi là việc gia cố các chi tiết hình trụ rỗng, thành mỏng, chịu tác động của áp lực bên trong. Trong trường hợp này, không nhất thiết phải làm sao cho các chi tiết gia cố bền hơn các chi tiết bị gia cố, hiệu quả bền hóa ở đây được đặt cơ sở trên sự phân bố độc đáo các ứng suất theo tiết diện chi tiết.

Bài này đã được đăng trong Ngành học Kỹ thuật cơ khí. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *