Bền hóa các kết cấu – Phần 2

Các phương pháp bền hóa được xây dựng trên cơ sở sáng tạo trong kết cấu có các ứng suất ngược dấu với ứng suất hoạt động (các kết cấu dự ứng lực).

Bền hóa dẻo

Với phương pháp này, những phần vật liệu chịu tải lớn nhất trong trạng thái hoạt động được biến dạng dẻo trước, tạo ra các ứng suất dự ngược dấu với ứng suất hoạt động.

Có những loại bền hóa dẻo như sau:

Bền hóa bằng sự quá tải: là tác động lên chi tiết một lực gia tăng có hướng như lực hoạt động, gây ra biến dạng dẻo các phần căng nhất.

Phương pháp này được áp dụng với các thùng hình trụ thành mỏng, các thanh hoạt động chịu xoắn, chủ yếu là những vật liệu có độ dẻo khá tốt. Ở những vật liệu giòn, sự quá ứng suất có thể gây ra những vết nứt trong các lớp bị kéo làm cho chi tiết bị loại bỏ.

Sự nén chặt khối: nén sâu các phần chi tiết chịu ứng suất kéo khi tải trọng làm việc tác động. Các chi tiết được nén ở giai đoạn phôi trong trạng thái nguội hoặc nửa dẻo.

Bền hóa nhiệt dẻo: được xây dựng trên cơ sở khi nóng lên không đểu, ở những phần chi tiết nóng xuất hiện các ứng suất nén còn ở những phần nguội – các ứng suất kéo. Trị số của các ứng suất phụ thuộc vào mức chênh lệch nhiệt độ, vào hệ số giãn dài và vào môđun đàn hồi vật liệu.

Phương pháp này áp dụng cho các chi tiết làm bằng vật liệu hợp kim nhẹ, có một tập hợp các tính năngcàn thiết như: hệ số dãn dài cao, giới hạn chảy nhỏ, nhiệt độ chuyển tiếp sang trạng thái dẻo nhỏ.

Bài này đã được đăng trong Ngành học Kỹ thuật cơ khí. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *