Khối lượng và lượng chứa kim loại các kết cấu

Khối lượng có ý nghĩa rất lớn trong chế tạo máy vận tải, đặc biệt trong ngành hàng không. Ở đó, mỗi một kg thừa là giảm sức nâng tải hữu ích, làm giảm vận tốc và tầm xa hoạt động. Trong ngành chế tạo máy nói chung, việc giảm bớt khối lượng máy biểu hiện sự giảm tiêu hao kim loại và giảm giá chế tạo.

Những khả năng tiết kiệm kim loại lớn nhất được đặt trong việc giảm khối lượng sản phẩm sản xuất quy mô lớn. điều này không có nghĩa là không cần cố gắng giảm khối lượng máy sản xuất đơn chiếc và sản xuất quy mô nhỏ, bởi tổng sản lượng của những đợt sản xuất đó chiếm một phần đáng kể trong toàn bộ sản phẩm chế tạo máy.

Lượng chứa kim loại tốt nhất là thể hiện bằng khối lượng các chi tiết cấu thành máy. Khi đó cùng với khối lượng riêng cần có chỉ số lượng chứa kim loại riêng là thương của khối lượng các chi tiết kim loại và thông số cơ bản của máy. Ý nghĩa của chỉ số này vượt xa ngoài các giới hạn đánh giá sự tiết kiệm kim loại trong máy. Quan trọng nhất là chỉ số này biểu hiện đặc tính, ngoài ra còn chính xác hơn nhiều chỉ số khối lượng riêng, chất lượng kết cấu, tức là tính hợp lý sơ đồ kết cấu và sự hoàn thiện hình thức các chi tiết không phụ thuộc vào tỉ trọng vật liệu được sử dụng.

Bài này đã được đăng trong Ngành học Kỹ thuật cơ khí. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *