Sức bền mỏi của các chi tiết máy

Các chi tiết máy chịu tải trọng trong biến đổi – lặp lại lâu dài sẽ bị phá hỏng khi chịu tải tĩnh bởi các ứng suất nhỏ hơn giới hạn bền vật liệu. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với các chi tiết, các máy cao tốc hiện đại làm việc trong các điều kiện tải trọng tuần hoàn (có tính chu kỳ) mà tổng số chu kỳ trong suốt thời gian phục vụ của máy đạt tới con số nhiều triệu. Việc thống kê đã chứng minh rằng gần 80% sự cố và hư hỏng xảy ra trong khai thác máy đều do hiện tượng mỏi gây ra. Cho nên, vấn đề sức bền mỏi là vấn đề then chốt để nâng cao độ tin cậy của máy.

Tải trọng tuần hoàn thể hiện rõ nhất trong những máy và những cơ cấu có chuyển động tịnh tiến qua lại. Nhưng cả trong các máy kiểu quay (rô-tô) cũng không tránh khỏi tải trọng tuần hoàn, do mất cân bằng và do độ đảo hướng tâm, độ đảo mặt đầu rô-tô, …

Trong những máy hiện đại loại hiếm, không có các bộ truyền động bánh răng, mà trong răng luôn chịu tải trọng tuần hoàn. Các trục hoạt động dưới tác động tải trọng hướng cố định của các chi tiết máy (trục truyền động bánh răng, truyền động đai, truyền động xích cũng chịu tải tuần hoàn).

Số chu kỳ tải trọng mà vật liệu chống lại được cho đến khi bị phá hỏng phụ thuộc vào ứng suất trong chu kỳ. Số lượng chu kỳ (trước khi vật liệu bị phá hỏng) tăng lên tùy theo mức giảm ứng suất khá nhỏ, số lượng chu kỳ trở nên rất lớn. Ứng suất đó gọi là giới hạn mỏi, được đưa vào cơ sở tính toán độ bền các chi tiết chịu tải tuần hoàn.

Bài này đã được đăng trong Ngành học Kỹ thuật cơ khí. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *