Thống nhất hóa các chi tiết

Đôi lúc, sự thống nhất hóa chi tiết đạt được chỉ do việc nghiên cứu có mục đích rõ rệt cần các giải pháp nguyên gốc. Trong hộp giảm tốc có 2 trục đồng tâm, quay với tần số như nhau nhưng hướng ngược nhau, trên trục dẫn động có lắp hai bánh răng một bánh 1 ăn khớp với bánh răng 2 của hộp giảm tốc, bánh thứ ba thông qua bánh răng trung gian, ăn khớp với bánh răng. Cụm có những bánh răng bốn tên gọi. Do tính đa chi tiết và tính phức tạp của kết cấu nên cần phải đề phòng việc các răng của bánh răng số 3 sẽ vướng vào các răng của bánh số 5. Để làm điều đó cần phảo giảm đường kính bánh răng số 3 và giảm tương ứng đường kính bánh răng số 5 để giữ nguyên tỷ số truyền.

những lưu ý khi thống nhất hóa các chi tiết

những lưu ý khi thống nhất hóa các chi tiết

Trong giải pháp nguyên gốc để thống nhất hóa các chi tiết, khi đã thực sự đơn giản hóa kết cấu, pin-hông 1 của cầu trục dẫn động, một phía ăn khớp với bánh răng bên phải của hộp giảm tốc, còn phía kia ăn khớp với pin-hông 2. Số tên gọi bánh răng giảm gấp đôi; các bánh răng nhỏ và các bánh răng lớn hộp giảm tốc từng cặp giống nhau. Để thực hiện được điều đó, chỉ cần bố trí các bánh răng lớn của hộp giảm tốc với một khoảng cách đủ để ăn khớp các bánh răng nhỏ.

Bài này đã được đăng trong Ngành học Kỹ thuật cơ khí. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *