Lưu trữ cho từ khóa: gia công nguội

Tìm hiểu chung về gia công nguội, phân loại và đặc điểm gia công nguội.

Ra đời sau gia công đúc và gia công rèn, gia công nguội giải quyết vấn đề mà hai phương pháp kia không thực hiện được là cung cấp các sản phẩm cơ khí mang tính cơ cấu, thiết bị. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ngành học Kỹ thuật cơ khí | Thẻ , | Để lại phản hồi