Lưu trữ cho từ khóa: kỹ thuật

Ứng dụng đa dạng, hiệu quả kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp (P.1)

Ứng dụng những kỹ thuật hạt nhân vào trong công nghiệp những năm qua đã đạt được một số thành tích quan trọng. Đặc biệt là đã hình thành cộng đồng kỹ thuật kiểm tra không phá hủy (NDT) ở … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kỹ thuật cơ khí | Thẻ | Để lại phản hồi