Lưu trữ cho từ khóa: mỏ hàn

An toan lao động khi hàn cắt ( phần 3)

Sau khi làm việc 1. Nếu ca làm việc trước phát hiện thấy những hiện tượng không an toàn hoặc một số chi tiết nào đó của thiết bị sắp hỏng cần thay thế thì phải báo lại cho ca … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kỹ thuật cơ khí | Thẻ | Để lại phản hồi